Văn bản mới

Website Đơn vị
Tin tức/(Trường MN Thái Sơn)/Hội thi/
TRƯỜNG MN THÁI SƠN TỔ CHỨC HỘI THI ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI

TRƯỜNG MN THÁI SƠN TỔ CHỨC HỘI THI ĐỒ DÙNG ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG CHẤM THI

ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CẤP TRƯỜNG

Năm học 2015. - 2016

 

I/ Thành phần hội đồng chấm thi:

1. Chủ tịch hội đồng: Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu – HT chủ tịch

2.Phó chủ tịch: Bà Hà Thị Bắc

                         Bà Nguyễn Thị Hà

3. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Tính

II. Thời gian làm việc:

Hội đồng bắt đầu làm việc từ 1h  ngày 30 tháng  12  năm  2015 Hội đồng kết thúc vào hồi 16 giờ 30  ngày  30 tháng 12  năm 2015

III. Nội dung chương trình làm việc( tóm tắt nội dung chính)

  • Hội đồng chấm thi làm việc từ 1h ngày 30 tháng 12 năm 2015
  • Họp công bố tiêu chuẩn chấm thi đồ dùng năm học 2015 – 2016
  • Thông báo BGK: BGH, Thư ký: Vũ tị Tính
  • BGK chấm lần lượt từng lớp đánh giá ưu điển, tồn tại và đạt kết quả như sau:

IV. Kết quả thi:

Tổng số  Lớp tham gia dự thi; 10 lớp

- Tổng số đồ dùng dự thi: 3 loại lớp MG - NT

-Tổng số đồ dùng đạt loại tốt:  15                 

- Tổng số đồ dùng đạt  khá : 2 5                        

- Tổng số đồ dùng đạt loại trung bình: 10            

- Tổng số đồ dùng không đạt yêu cầu:1         

* Giải nhất: 1. Lớp 5-6 Tuổi đồng chí Lê

 Giải nhì: 1 Lớp 4-5 tuổi lớp đồng chí Huyền

Giai 3: Đ/c Nhẫn và đồng chí Hải

Giải khuyến khích: Đ/c Hàng, Triển, Chinh, Triệu, Thu, Giang

* Phần thường: Giải nhất: 100,000 đồng, giải nhì: 70.000 đ, giải 3; 60.000 đồng, giải khuyến khích 40.000 đồng.

Tỏng tiền thưởng: 330.000 đồng.

V. Rút kinh nghiệm hội đồng chấm thi:

*Ưuđiểm:

- Nhìn chung GV có í thức tham gia làm đồ dùng đồ chơi, đồ dùng đủ số lượng, chất lượng chắc, bền, đẹp mầu sắc tươi sáng.

* Tồn tại: - Còn một số đồ dùng chưa sang tạo, mầu sắc chưa phù hợp như là một số cây xanh, túi cát, gậy thể dục, vòng chưa đúng kích thước như lớp  24- 36 Tháng đồng chí Huế, Đ/c Giang, Đ/c Triệu…

V. Công bố kết quả, và phát giải thưởng.

- Các lớp nhận phần thưởng thu dọn đồ dùng.

 

 

 

Tác giả: HB