Văn bản mới

Website Đơn vị
Tin tức/(Trường MN Thái Sơn)/Chuyên môn/
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG ( VỆ SINH CÁ NHÂN) CHO TRẺ MẦM NON TẠI TRƯỜNG MN THÁI SƠN

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC ,KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG,KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN,KẾ HOẠCH NGÀY CỦA BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG VÀ CỦA GIÁO VIÊN NHỮNG NGÀY THÁNG 4 LÀ THỜI ĐIỂM THỜI TIẾT THUẬN LỢI ĐỂ DỊCH BỆNH PHÁT TRIỂN CÁC GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG MN THÁI SƠN ĐÃ LUÔN NHẮC NHỞ ĐÔN ĐỐC HỌC SỈNH RỬA TAY NHIỀU LẦN TRONG NGÀY ĐỂ TRÁNH DỊCH BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG ĂN UỐNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE CỦA TRẺ .

Qua HĐVS vào buổi chiều hàng tuần cac giáo viên đã cung cấp và giáo dục cho trẻ về tầm quan trọng của viêc rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh ,khi tay bẩn để trẻ tránh được 1 số bệnh lây truyền qua đường ăn uongs ,vệ sinh tránh bệnh ảnh hưởng đén sức khỏe.

Dưới đây là 1 số hình ảnh minh họa

 

Tác giả: HOÀNG THỊ HUYỀN