Văn bản mới

Website Đơn vị
Tin tức/(Trường MN Thái Sơn)/Tin nhà trường/
KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG LỚP HỌC

HỘI NGHỊ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG LỚP HỌC THUỘC 3 Xà VÙNG ATK CỦA HUYỆN HIỆP HÒA TRONG ĐÓ CÓ Xà THÁI SƠN ĐàĐƯỢC ĐẦU TƯ 2 PHÒNG HỌC TỪ NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

Những ngày tháng 4 cán bộ và giáo viên trường MN Thái Sơn đã rất vui mừn và phấn khởi khi các nhà thầu và chủ đàu tư công trình xây dựng 2 phòng học từ nguồn trái phiếu chính phủ đã tổ chức hội nghị khởi công công trình xây dựng lớp học cho 3 xã trong đó có 2 phòng học của trường MN Thái Sơn và công trình của trường Tiểu Học Thái Sơn .

Hội nghị đã diễn ra với không khí vui vẻ phấn khởi của cả 2 bên 

Dưới đây là ảnh minh họa

Tác giả: HOÀNG THỊ HUYỀN