Văn bản mới

Website Đơn vị
Tin tức/(Trường MN Thái Sơn)/TRƯỜNG MẦM NON/
TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU CHO CÁC CHÁU

TRƯỜNG MẦM NON TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU CHO CÁC CHÁU

 

  Thực hiện theo sự chỉ đạo của nhà trường, được sự quan tâm của ban Chi Ủy- Ban Quản lý, Hội phụ nữ của các thôn  với các bậc phụ huynh tổ chức tết trung thu cho các cháu ở các khu

Đại biểu đại diện cho Ban Chi Ủy - Ban quản lý, hội phụ nữ thôn Thái Thọ tặng quà cho các cháu nhân ngày tết trung thu.

Các cháu biểu diễn văn nghệ 

 

Tác giả: MN