Văn bản mới

Website Đơn vị
Tin tức/(Trường MN Thái Sơn)/TRƯỜNG MẦM NON/
HỌP HỌI CHA MẸ HỌC SINH

NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC HỌP HỘI TRƯỞNG HỘI CHA MẸ HỌC SINH 

  Thực hiện nhiệm vụ năm học mới đồng chí Hiệu trưởng nhà trường tổ chức hội nghị bàn về giáo dục Mầm non năm học 2017-2018. Thành phần Hội nghị có đại diện các bậc phụ huynh trên 10 nhóm lớp về dụ đông đủ.

Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học mới. 

 

Tác giả: MN