Văn bản mới

Website Đơn vị
Tin tức/(Trường MN Thái Sơn)/TRƯỜNG MẦM NON/
HỌP PHỤ HUYNH

NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH VÀO NGÀY 9 VÀ NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2017

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 nhà trường tổ chức họp phụ hunh học sinh trên 4 khu để triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ năm học 2017-2018

Họp phụ huynh khu trung tâm

 

 Họp Phụ huynh khu Thái Thọ

 Họp phụ huynh khu giang tân

Tác giả: MN