Văn bản mới

Website Đơn vị
Tin tức/(Trường MN Thái Sơn)/Tin nhà trường/
HỘI NGHỊ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG LỚP HỌC

HỘI NGHỊ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG LỚP HỌC CHO BA XÃ VÙNG ATK TỪ NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TRONG KHÔNG KHÍ VUI VẺ PHẤN KHỞI CỦA CÁC XÃ VÀ CÁN BỘ GIÁO VIÊN CÁC NHÀ TRƯỜNG

Những ngày tháng 4 cán bộ và giáo viên trường MN Thái Sơn rất vui mừng và phấn khởi khi được biết hội nghị khởi công các công trình của 3 xã thuộc xã vùng ATK trong đó có xã Thái Sơn đặc biệt là trường MN Thái Sơn cũng được xây dựng 2 phòng học từ nguồn trái phiếu chính phủ này.

Dưới đây là 1 số hình ảnh minh họa

Tác giả: HOÀNG THỊ HUYỀN