Văn bản mới

Website Đơn vị
Tin tức/(Trường MN Thái Sơn)/Tin nhà trường/
HOẠT ĐỘNG LOA ĐỘNG CỦA CÁC CHÁU HỌC SINH TRƯỜNG MN THÁI SƠN

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÀNG TUẦN CÁC GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG MN THÁI SƠN CHO TRẺ HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG CHĂM SÓC CÂY XANH Ỏ GÓC THIÊN NHIÊN LÀM CHO MÔI TRƯỜNG XANH ,SẠCH,ĐẸP .QUANG CẢNH SÂN TRƯỜNG THÊM TƯƠI MỚI

Thực hiện kế hoạch giáo dục chuẩn bị bước sang chủ đề quê hương đất nước con người việt nam các cháu mẫu giáo tích cực chăm sóc cậy xanh để xây dựng khuôn viên trường ,lớp xanh sạch đẹp làm cho môi trường trong sạch quê hương Thái Sơn thêm mầu xanh .

Hình ảnh minh họa.

Tác giả: HOÀNG THỊ HUYỀN