Văn bản mới

Website Đơn vị
Tin tức/(Trường MN Thái Sơn)/Vườn rau của bé/
VƯỜN RAU CỦA BÉ

TIẾP TỤC HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO VƯỜN RAU CỦA BÉ VÀ THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 4 CỦA TRƯỜNG MN THÁI SƠN VỀ TRỒNG RAU CUNG CẤP RAU SẠCH CHO NHÀ BẾP.

Từ những ngày cuối tháng 3 các khu trong trường MN Thái Sơn đã tổ chức cho cô và trò tại các nhóm lớp trồng rau xanh để bổ xung nguồn rau sạch cho nhà bếp và đến thời điểm hiện tại các vườn rau đã xanh tốt và bắt đầu đi vào thu hoạch góp phần nâng cao chất lượng rau cung cấp cho các cháu tại trường mn.

Dưới đây là 1 số hình ảnh minh họa.

Khu giang tân đã trồng được cà chua trong thùng xốp 

ngoài ra còn có rau diếp và 1 số loại rau khác

Khu trung tâm cũng đã có rất nhiều sản phẩm từ vườn rau của bé

Tác giả: HOÀNG THỊ HUYỀN