Bản quyền bởi Trường Mầm non Quang Minh
Địa chỉ: Quang Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang
Tel : +84........./ Fax: +84.............
Giấy phép số: 599/GP-INTER do Bộ VH-TT cấp ngày 09/04/2007
Email : mnquangminh.hh@bacgiang.edu.vn - Website:http://mnquangminh.hiephoa.vemis.vn