V/v Ban hành quy định Khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, quay hình, chụp ảnh trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang

  • 376/2014QĐ-UBND
  • UBND tỉnh Bắc Giang
  • Quyết định
  • Văn phòng
  • Chủ tịch
  • 2014-06-24
  • Click vào đây để tải về
Văn bản mới nhất

Website đơn vị