Kế hoạch bổ nhiệm lại cán bộ quản lý; điều động, thuyên chuyển và luân chuyển công tác đối với cán bộ, viên chức ngành giáo dục năm 2015

  • 88/KH-UBND
  • UBND huyện Hiệp Hòa
  • Kế hoạch
  • Giáo dục
  • Chủ tịch
  • 2015-05-29
  • Click vào đây để tải về
Văn bản mới nhất

Website đơn vị