Tin tức : Các phong trào thi đua

Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo TT 22

Ngày đăng : 09-02-2017

Hôm nay, 9/2/2017, Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo TT 22 cho CBGV các nhà trường. Tham dự lớp tập huấn gồm các đồng chí Ban giám hiệu và giáo viên cốt cán trong các nhà trường tiểu học.

Đánh giá định kỳ kết quả học tậplà đánh giá kết quả của học sinh sau một giai đoạn học tập, rèn luyện, nhằm xác định  mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh sơ với chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. Đánh giá định kỳ bằng bài kiểm tra, thực hiện với các môn học Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Ngoại ngữ, Tin học, tiếng dân tộc. Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT bổ sung quy định ra đề kiểm tra định kỳ kết quả học tập của các môn học và giáo viên là người trực tiếp dạy và ra đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Trong một ngày tập huấn nâng cao năng lực ra đề KTĐK theo TT 22, các giảng viên đã cung cấp cho CBGV thực trạng việc ra đề kiểm tra định kỳ của các trường trong thời gian qua  - kể từ ngày thực hiện Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học; những vấn đề chung, mục đích yêu cầu trong việc ra đề, hướng dẫn cách ra đề kiểm tra định kỳ của các môn học theo quy định, cụ thể: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Ngoại ngữ, Tin học, tiếng dân tộc.

Sau tập huấn chung, CBQL các nhà trường sẽ triển khai tập huấn cho tất cả giáo viên trong các nhà trường.

Trần Văn Định

Xem thêm...
Văn bản mới nhất

Website đơn vị