Thứ tư, 19/09/2018 21:30:05

Vv triển khai xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2017 - 2020