Thứ hai, 19/11/2018 15:59:56

Vv triển khai xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2017 - 2020