Tin tức/(Trường THCS Thị trấn Thắng)/HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN/
Liên đoàn Lao động huyện về kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính ở các CĐCS.

Liên đoàn Lao động huyện về kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính ở các CĐCS.

Liên đoàn Lao động huyện về kiểm tra tại CĐCS.

Tác giả: Nghiêm Lan

Văn bản mới

Khai giang năm học mới 2016-2017
Tết Trung Thu trường THCS Thường Thắng 2016 - 2017
Văn nghệ chào mừng năm học mới 2016-2017
THI TÀI NĂNG TIẾNG ANH CẤP HUYỆN
  • Thông báo
  • Ba công khai