Tin tức/(Trường THCS Thị trấn Thắng)/CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU /NĂM HỌC 2017- 2018/
PHÂN CÔNG COI KIÊM ĐỊNH

PHÂN CÔNG COI THI KIỂM ĐỊNH NGÀY 5/6/7 THÁNG 4 NĂM 2018

Tác giả: c2thitran
http://hiephoabacgiang.edu.vn/data/8710098411142698848/tintuc/files/04.2018/MAU DANH SACH PHONG THI + GV COI THI KD KY II (2017-2018) (1).xls

Văn bản mới

Khai giang năm học mới 2016-2017
Tết Trung Thu trường THCS Thường Thắng 2016 - 2017
Văn nghệ chào mừng năm học mới 2016-2017
THI TÀI NĂNG TIẾNG ANH CẤP HUYỆN
  • Thông báo
  • Ba công khai