Tin từ đơn vị khác

Hiệu trưởng trường THCS Mai Đình thông báo về việc tuyển sinh các lớp chất lượng cao tại THCS Thị Trấn.

Hiệu trưởng trường THCS Mai Đình thông báo về việc tuyển sinh các lớp chất lượng cao học tại THCS Thị Trấn.

Căn cứ vào công văn 331/PGD & ĐT Hiệp Hòa về việc tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 dự nguồn và các lớp chất lượng cao học tại trường THCS Thị Trấn Thắng năm học 2018-2019. BGH nhà trường thông báo đến toàn thể các bậc phụ huynh có con em đang là học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 (năm học 2018-2019) có năng lực, nguyện vọng muốn theo học.

Tác giả: c2maidinh

Xem thêm

Tin tức