Sơ đồ tổ chức

  • Ban Giám hiệu gồm 2 đồng chí.<br>1. Tạ Trung Dũng - Hiệu trưởng<br>2. Trần Văn Thị - Phó hiệu trưởng<br>
  • Địa chỉ: Thanh Vân-Hiệp Hòa-Bắc Giang
  • Email: trungdungtvhh@gmail.com
  • Điện thoại: 0972355007
TT Thông tin
1
Họ tên: Tạ Trung Dũng
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: trungdungtvhh@gmail.com
Điện thoại: 02403872712
2
Họ tên: Trần Văn Thị
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: tvthibg@gmail.com
Điện thoại: 02403872712
Văn bản mới nhất
https://youtu.be/P_F-7x3UbEM
Nhạc
Thi dân vũ
Niềm vui ngày khai trường

Website đơn vị

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Chi tiết
Qua bạn bè
Chi tiết
Qua Internet
Chi tiết
Khác
Chi tiết