Tin tức : CHUYÊN MÔN

Kết quả hoạt động tháng 4/2018

Ngày đăng : 30-04-2018

Trong tháng 4/2018, tổ Khoa học Tự nhiên đã tiến hành một số hoạt động chuyên môn lớn trong học kỳ II cũng như trong năm học. Cụ thể có các hoạt động như sau.

Một là, công tác chuẩn bị cho kỳ thi chọn Giáo viên dạy giỏi cấp huyện chu kỳ 2017-2019. Công tác sàng lọc đối tượng theo tinh thần công văn số 137/PGD&ĐT NGÀY 06/4/2018 về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc THCS chu kỳ 2017-2019 đã cử được 7 giáo viên ở các bộ môn Toán, Hóa, Sinh, Địa, Thể dục, Công nghệ và Tin học đủ trình độ và điều kiện, có năng lực chuyên môn tốt thm dự Hội thi.

Hai là, công tác thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường đợt 2 có 3 giáo viên tham gia, trong các tiết dạy các giáo viên đã tích cực chuẩn bị bài dạy, đồ dùng dạy học và áp dụng các kỹ thuật dạy học mới vào bài giảng, thu hút học sinh trong các hoạt động tìm hiểu củng cố kiến thức, phát huy tính tích cực và tư duy sáng tạo của học sinh.

Ba là, công tác Sinh hoạt chuyên môn cấp tổ vẫn được duy trì thường xuyên, đổi mới theo hướng nghiêm cứu bài học. Tháng 4/2018 giáo viên Tạ THị Thảo thực hiện chuyên đề.

Một số hình ảnh trong các hoạt động

Ngô Văn Mão

Xem thêm...
Văn bản mới nhất
https://youtu.be/P_F-7x3UbEM
Nhạc
Thi dân vũ
Niềm vui ngày khai trường

Website đơn vị