Tin tức : ĐOÀN ĐỘI

Tham quan, học tập trải nghiệm tại Thành Cổ Loa - Ao Vua

Ngày đăng : 29-04-2018

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;

Căn cứ kế hoạch số 01/KH-THCSTV ngày 25 tháng 9 năm 2017 của trường THCS Thanh Vân về việc thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018;

Theo đề nghị của tổ tư vấn giáo dục giáo dục kỹ năng sống học sinh trường THCS Thanh Vân

Thành lập đoàn và cử cán bộ giáo viên dẫn đoàn học sinh đến tham quan, học tập trải nghiệm tại Thành Cổ Loa - Ao Vua.

Buổi tham quan đã diễn ra tốt đẹp - an toàn.

HL

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...
Văn bản mới nhất
https://youtu.be/P_F-7x3UbEM
Nhạc
Thi dân vũ
Niềm vui ngày khai trường

Website đơn vị