Tin 24h- Giáo dục điện tử

Thi Vận dụng kiến thức liên môn và Dạy học theo chủ đề tích hợp- Hiệp Hòa giành 4 giải nhất

Ngày đăng : 06-05-2015

Thi Vận dụng kiến thức liên môn và Dạy học theo chủ đề tích hợp- Hiệp Hòa giành 4 giải nhất

Chi tiết

Đổi mới nhưng kinh phí ít, thầy cô chỉ thấy vất vả, áp lực

Ngày đăng : 05-05-2015

Đổi mới nhưng kinh phí ít, thầy cô chỉ thấy vất vả, áp lực

Chi tiết

Chính thức bỏ quy định liên thông chính quy phải thi chung với ĐH,CĐ

Ngày đăng : 05-05-2015

Chính thức bỏ quy định liên thông chính quy phải thi chung với ĐH,CĐ

Chi tiết

Vai trò của Văn học với giáo dục lòng biết ơn cho trẻ

Ngày đăng : 05-05-2015

Vai trò của Văn học với giáo dục lòng biết ơn cho trẻ

Chi tiết

Giáo viên dùng bằng giả đứng lớp 18 năm là do bị…mất bằng

Ngày đăng : 05-05-2015

Giáo viên dùng bằng giả đứng lớp 18 năm là do bị…mất bằng

Chi tiết
Văn bản mới nhất
https://youtu.be/P_F-7x3UbEM
Nhạc
Thi dân vũ
Niềm vui ngày khai trường

Website đơn vị