Tin tức : (Trường THCS Thị trấn Thắng)/TỰ ĐÁNH GIÁ

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2017 - 2018

Ngày đăng : 24-05-2018

Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Hội đồng tự đánh giá Trường THCS Thị trấn Thắng đã họp, thảo luận thống nhất nội dung tự đánh giá. Hội đồng đã đánh giá nhà trường đạt 35/36 tiêu chí theo thông tư 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012. Sau đây là báo cáo tự đánh giá của nhà trường.

c2thitran

data/8710098411142698848/tintuc/files/05.2018/PLV_BaocaoTudanhgia%20%28C%C3%B4ng%20b%E1%BB%91%29.doc

Xem thêm...
Văn bản mới nhất
https://youtu.be/P_F-7x3UbEM
Nhạc
Thi dân vũ
Niềm vui ngày khai trường

Website đơn vị