Tin tức : (Trường THCS Hương Lâm)/Tin Đoàn - Đội

HÌNH ẢNH HỌC SINH MÚA

Ngày đăng : 26-05-2018

Học sinh tích cực tham gia ngày hội tiếng anh, luyện tập hăng say với vũ khúc chachacha

Nguyễn Kim Thùy

Xem thêm...
Văn bản mới nhất
https://youtu.be/P_F-7x3UbEM
Nhạc
Thi dân vũ
Niềm vui ngày khai trường

Website đơn vị