TRƯỜNG THCS HOÀNG THANH
Thứ năm, 22/11/2018 01:19:29   
Được tái thành lập từ năm học 1996 - 1997. Từ khi tái thành lập đến nay đã trải qua biết bao khó khăn và thử thách thầy và trò trường THCS Hoàng Thanh đã cố gắng vượt qua để tiếp tục xây dựng và học tập tốt hơn. Mỗi năm đều tăng cả về số lượng và chất lượng học sinh. Trong năm học 2014 - 2015 thầy và trò trường THCS Hoàng Thanh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những tồn tại để hoàn thành chỉ tiêu năm học mà nhà trường đã đề ra và đăng kí.

Tác giả: QUANG CHÍ