Thứ năm, 19/07/2018 12:41:46

V/v Triển khai,tổ chức thực hiện bài tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền trong các trường tiểu học và THCS.