Thứ năm, 22/11/2018 01:49:35

V/v Triển khai,tổ chức thực hiện bài tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền trong các trường tiểu học và THCS.