Thứ năm, 20/09/2018 12:36:41

V/v Triển khai,tổ chức thực hiện bài tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền trong các trường tiểu học và THCS.