Thứ hai, 19/11/2018 07:50:39
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Sáng mãi tư tưởng Hồ Chí Minh” năm 2018

Ngày: 27/04/2018

TỈNH ĐOÀN BẮC GIANG

BCH ĐOÀN HUYỆN HIỆP HÒA

***

Số:  24 - KH/ĐTN

   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 
 

 

 

 

 

Hiệp Hòa, ngày 19 tháng 04  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi “Sáng mãi tư tưởng Hồ Chí Minh” năm  2018

--------------------­­­­

 

          Thiết thực tổ chức các hoạt động thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên Thanh niên; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018); Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn và Liên đội trường Tiểu học, THCS trên toàn huyện tổ chức Hội thi“Sáng mãi tư tưởng Hồ Chí Minh” với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 - Cuộc thi “Sáng mãi tư tưởng Hồ Chí Minh” là một hoạt động chính trị - xã hội, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

          - Thông qua Hội thi, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của đoàn viên thanh niên trong nhà trường trên địa bàn huyện.

          - Qua Hội thi nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về tư tưởng đạo đức cách mạng "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" và tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác.

- Công tác tổ chức hội thi cần được thực hiện theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả; thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG THÍ SINH DỰ THI

1. Đối tượng: Đoàn viên, thanh niên và các em Đội viên các Trường THCS, Tiểu học trên địa bàn huyện.

2. Số lượng: Từ 3 - 5 đội dự thi, mỗi đội gồm 10 người. (Mỗi khối 01 đội thi)

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung: Tìm hiểu kiến thức về sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác Hồ, các câu chuyện về Bác, các bài hát về Bác...

2. Hình thức: Tổ chức theo hình thức sân khấu hoá, gồm 03 phần thi:

- Phần thi thứ 1: Hành trình theo chân Bác: Hình thức thi Rung chuông vàng trả lời các câu hỏi liên quan đến sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác Hồ; 05 Điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng,.... Mỗi đội thi cử 10 bạn tham gia phần thi này, căn cứ vào số lượng học sinh còn trên sàn thi đấu để cho điểm nếu trên sàn thi đấu đội nào nhiều thí sinh nhất được điểm tuyệt đối (30 điểm); Đội xếp thứ 2, thứ 3 lần lượt nhận số điểm là 25 điểm và 20 điểm,..... (Điểm của phần thi 30 điểm với 15 câu hỏi).

- Phần thi thứ 2: "Sáng mãi tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh": Kể chuyện về việc học tập và làm theo lời Bác, các câu chuyện kể về tấm gương đạo đức của Bác với nhân dân, hoặc các tấm gương đời thường học tập làm theo lời Bác. Thông qua mỗi câu chuyện, mỗi thí sinh phải nêu được ý nghĩa và bài học rút ra từ câu chuyện của Bác, của các nhân vật trong câu chuyện (mỗi đội cử đại diện một thí sinh lên kể chuyện có thể kèm theo cả diễn viên phụ, thời gian không quá 10 phút - điểm cho phần thi này là 35 điểm).

- Phần thi thứ 3: Năng khiếu: "Chúng con hát về người": Các bài hát do trực tiếp các em học sinh hát kèm theo múa phù họa ca ngợi về chủ tịch Hồ Chí Minh (Không quá 7 phút, điểm phần thi này 35 điểm). Các đội có thể lồng ghép giữa hát - múa, hát - kịch, ...

IV. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM

         1. Thời gian.

         + Đoàn các xã, thị trấn phối hợp với Liên đội các Trường Tiểu học, THCS: Tổ chức từ tháng 4 đến ngày 31/5/2018

2. Địa điểm: Tại các Trường Tiểu học, THCS trên toàn huyện.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Do Đoàn các xã, thị trấn và Liên đội trường chủ động.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Huyện đoàn 

 - Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi và triển khai Hội thi tới Đoàn các xã, thị trấn và Liên đội các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

- Theo dõi, đôn đốc Đoàn các xã, thị trấn và Liên đội các trường Tiểu học, THCS tổ chức Hội thi.

- Tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa của Hội thi.

 2. Đoàn các xã, thị trấn và Liên đội các trường Tiểu học, THCS

- Căn cứ điều kiện thực tiễn tại đơn vị và kế hoạch do Huyện đoàn ban hành, Đoàn các xã, thị trấn và Liên đội các trường Tiểu học, THCS chủ động báo cáo Thường trực Đảng ủy và Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị mình.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và các em đội viên về nội dung, ý nghĩa của hội thi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi “Sáng mãi tư tưởng Hồ Chí Minh” của Ban Thường vụ Huyện đoàn; Đây là nội dung quan trọng trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 và năm học, BTV Huyện đoàn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

c2hoangthanh
Tin liên quan