Thứ năm, 22/11/2018 01:41:04

THÔNG BÁO LỊCH NỘP BÀI KIỂM ĐỊNH CHẤM CHÉO GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016

THỜI GIAN CÁC TRƯỜNG NỘP BÀI KIỂM ĐỊNH CHẤM CHÉO GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016 LÀ 10 GIỜ 00 PHÚT NGÀY 07/11/2015.

KHI ĐI NỘP BÀI CÁC TRƯỜNG NỘP CÁC LOẠI HỒ SƠ KÈM THEO: PHIẾU CHẤM, KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH (CẢ CHẤM CHÉO VÀ TRƯỜNG TỰ CHẤM); BIÊN BẢN LẤY Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN CHẤM BÀI KĐ CHÉO.
TRÂN TRỌNG!