Tin tức/(Trường THCS Đức Thắng)/Đoàn - Đội/
Lớp tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh- Tháng 3/2018

Ngầy 4/3/2018- gần 200 thanh niên ưu tú đã tham gia lớp Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, qua đây các bạn đã được tư vấn về sức khỏe sinh sản, được nghiên cứu các nội dung, sự ra đơi và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và biết được làm thế nào để phấn đấu trở thành Đoàn viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tiếp theo nội dung chương trình cả lớp tham gia hoat động trồng cây tại trường Mầm non số 2 Đức Thắng.

Một số hình ảnh:

Tác giả: Ngô Xuân Cường

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị