Tin tức/(Trường THCS Đức Thắng)/Tin tức - Sự kiện/
LỊCH THI THỬ VÀO LỚP 10
LỊCH  THI THỬ VÀO LỚP 10 - LẦN 1-
NĂM HỌC: 2017-2018(Ngày 27+28/04/2018)
Ngày  Buổi Môn, lớp Thời gian
 làm bài
Thời gian
 giao đề
Thời gian
 tính giờ
27/04/2018 Chiều Văn 9 120 phút 14h 14h5phút
28/04/2018 Chiều Toán 120 phút 13h25 phút 13h30phút- 15h30  phút
T.Anh 60 phút 15h40 phút 15h45 phút- 16h 45 phút
           
          Ngày 24 tháng 04 năm 2018
Tác giả: C2 Đức Thắng

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị