Tin tức/(Trường tiểu học Hợp Thịnh 2)/Tin nhà trường/
Lớp 2A trang trí lớp

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiễm, các em học sinh lớp 2A trang trí lớp. Một phần là nhằm tạo môi trường học tập tốt có các em, một phần giúp các em gần gũi hơn với thiên nhiên.

Tác giả: Phạm Thị Duyên

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị