Các thủ tục hành chính

DANH SÁCH ĐẠT GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC: 2016-2017

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐẠT GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC: 2016-2017
Họ và tên Năm sinh Môn thi Điểm Tổng cộng 3 vòng Xếp thứ tự Ghi chú
SKKN Thực hành Lý thuyết
Nguyễn Thị Thúy Hà  1975 T.Anh 9.25 81 8.4 98.65 4  
Ngô Thị Hà 1985 Họa 8.5 81 8 97.5 6  
Đỗ Khánh Vân  1982 Hóa 10.25 80 5.5 95.75 9  
Tạ Vũ Thu Yến  1975 T.Anh 9.5 86 8.5 104 1  
Nguyễn Thu Hà 1978 Toán 8.5 80 5.75 94.25 11  
La Thị Lệ  1988 CNghệ 8.5 82 7 97.5 6  
Đinh Thị Vân Anh 1985 Lý  10.5 80.5 8.13 99.13 3  
Nguyễn Thi Thủy 1977 Văn  8.5 84 5.5 98 5  
Bùi Thị Khuyên  1977 Sinh 10.75 85 6.7 102.45 2  
Nguyên Thị Minh 1988 Thể dục 9 81 6 96 8  
Nguyễn Thị Hương 1982 Mĩ thuật 9.75 78 8 95.75 9  
Nguyễn Thị Hoa  1991 Toán  8 76 5.5 89.5 12  

Xem thêm...

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị