Các thủ tục hành chính

THÔNG BÁO LỊCH KHẢO SÁT CHỌN ĐỘI DỰ NGUỒN HỌC SINH GIỎI KHỐI 6,7

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CHỌN ĐỘI DỰ NGUỒN

HỌC SINH GIỎI LỚP 6,7 NĂM HỌC: 2016-2017

(trích công văn số 510/PGD&ĐT ngày 20/9/2016)

1.     Đối tượng: Khối 6 và khối 7

2.     Môn bồi dưỡng: Toán 6,7; Ngữ văn 6,7; Tiếng Anh 6,7

3.     Thời gian, địa điểm học bồi dưỡng:

-Thời gian: Dự kiến bắt đầu từ ngày 01/11/2016

- Địa điểm: Tại trường THCS Thị Trấn và THCS Đức Thắng.

4. Số lượng, thời gian, địa điểm khảo sát:

- Số lượng: Mỗi đơn vị đăng kí không quá 3 học sinh/ 1 môn.

- Thời gian khảo sát: 13h 45 phút ngày 25/10/2016

- Địa điểm khảo sát: Trường THCS Đức Thắng.

5. Giới hạn kiến thức: - Kiến thức hết tuần 8 năm học: 2016-2017(theo PPCT).

Nhà trường xin thông báo để các đồng chí giáo viên nắm được và có kế hoạch bồi dưỡng chuẩn bị cho đợt khảo sát đạt kết quả cao.

6. Lập danh sách đăng kí khảo sát

- Các đ/c giáo viên bồi dưỡng Văn, Toán , Anh khối 6,7 trực tiếp lập danh sách của môn mình phụ trách (theo mẫu) gửi về Gmail của trường chậm nhất vào 10 giờ ngày

17/10/2016).

DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KHẢO SÁT CHỌN ĐỘI DỰ NGUỒN  KHỐI 6,7

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Môn dự thi

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ngày 2/10/201

                                                                                                Ngô Thị Hương

Xem thêm...

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị