Tin tức/(Trường tiểu học Hoàng Vân)/Đoàn Đội/
Triệu tập đại biểu tham dự Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn- Hội- Đội năm 2018

TỈNH ĐOÀN BẮC GIANG

BCH ĐOÀN HUYỆN HIỆP HÒA

* * *

Số: 62-TT/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

Hiệp Hòa, ngày 29 tháng 6 năm 2018

 

 

THÔNG TRI

Triệu tập đại biểu tham dự Lớp tập huấn

kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn- Hội- Đội năm 2018

 

 

Kính gửi:

- BCH Đoàn các xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc;

- Liên đội các trường TH, THCS.

 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2018; căn cứ Kế hoạch số 29 -KH/ĐTN ngày 19/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện đoàn về việc tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội và Hội thi kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ Đoàn cơ sở giỏi huyện Hiệp Hòa năm 2018; Ban Thường vụ Huyện đoàn Hiệp Hòa tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2018 và triệu tập đại biểu tham dự cụ thể như sau:

1. Lớp tập huấn cán bộ Đoàn, Hội, Đội

1.1. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 04/7 - 05/7/2018.

 (Khai mạc lớp tập huấn vào 7h00’ ngày 04/7/2018)

1.2. Địa điểm: Trường Tiểu học Thị trấn Thắng.

1.3. Thành phần triệu tập:

- Bí thư và Phó Bí thư Đoàn các xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc.

- Giáo viên Tổng phụ trách Liên đội các trường TH, THCS.

          - Mỗi Đoàn xã, thị trấn lựa chọn 03- 05 đoàn viên, thanh niên ưu tú phụ trách công tác Đội trên địa bàn dân cư (Nhờ đồng chí Bí thư Đoàn các xã, thị trấn triệu tập giúp).

          1.4. Nội dung tập huấn: (Có chương trình chi tiết gửi kèm)

          1.5. Công tác chuẩn bị:

          - Trang phục: đại biểu các xã, thị trấn mỗi đại biểu khi tham gia tập huấn mặc áo thanh niên Việt Nam; Giáo viên - Tổng phụ trách Đội mặc áo Tổng phụ trách Đội, đi giày bata (hoặc giày múa).

- Dụng cụ: Mỗi đại biểu mang theo 01 khăn quàng đỏ, 01 đôi dùi trống và 01 cờ (Tổ quốc, Đoàn, Đội) có cán dài 1,5m. Giao cho Liên đội trường THCS Thị Trấn chuẩn bị: 05 trống, 03 cờ có cán (02 cờ Đội, 01 cờ Tổ quốc) để phục vụ cho lớp tập huấn.

- Chuẩn bị tập luyện: Đại biểu khi tham gia lớp tập huấn đề nghị nghiên cứu, luyện tập trước 07 yêu cầu của người đội viên và 02 bài dân vũ:

+ “Hãy đến với con người Việt Nam tôi”, đường link: https://www.youtube.com/watch?v=3ZLNCH-N1Ao

+ “Trống cơm”, đường link: https://www.youtube.com/watch?v=gfCsAXSaYdk

2. Hội thi cán bộ Đoàn cơ sở giỏi

2.1. Thời gian: 01 buổi sáng, bắt đầu từ 6h30’ ngày 10/7/2018 (Thứ ba).

2.2. Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.

2.3. Thành phần triệu tập:

- Bí thư và Phó Bí thư Đoàn các xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc.

- Các đồng chí thí sinh tham gia Hội thi theo danh sách tại Kế hoạch số 29 -KH/ĐTN ngày 19/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện đoàn.

          - Ngoài ra đề nghị mỗi Đoàn xã, thị trấn lựa chọn 03- 05 đoàn viên, thanh niên làm cổ động viên cho Hội thi.

          * Lưu ý:

- Riêng phần thi thứ nhất: Trắc nghiệm, 100% Bí thư và Phó Bí thư Đoàn các xã, thị trấn tham gia.

- Các thí sinh tham gia Hội thi đề nghị đăng ký tiết mục năng khiếu về Huyện đoàn chậm nhất đến ngày 05/7/2018; đồng thời chủ động chuẩn bị phần nhạc nền phục vụ các phần thi của mình (nếu có).

- Đại biểu tham dự Hội thi đề nghị mặc áo TNVN.

          Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị Đoàn các xã, thị trấn, TPT các Liên đội TH, THCS  tham gia lớp tập huấn và Hội thi đầy đủ, đúng thành phần theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi(T/h);

- Lưu ĐTN.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Tùng

 

 

Tác giả: c1hoangvan

Văn bản mới


Video trường THCS Đoan Bái
Thể dục giữa giờ hs trường THCS Đoan Bái
Hs trường THCS Đoan Bái làm thì nghiệm môn hoá
Hs THCS Đoan Bái kéo co chào mừng 84 năm ngày thành lập Đoàn TN CSHCM
  • Thông báo
  • Ba công khai
Website Đơn vị