Thứ hai, 10/12/2018 21:04:17
Lịch sử và ý nghĩa Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12

Ngày: 14/12/2017

Lịch sử và ý nghĩa Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12
Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới, quân đội nhân dân, do
nhân dân, vì nhân dân, là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân
Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức,
giáo dục và rèn luyện. Tên gọi “Quân đội nhân dân” là do Chủ tịch Hồ Chí
Minh đặt với ý nghĩa “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”. 
Tháng 12/1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên
truyền Giải phóng quân. Chỉ thị nhấn mạnh: “Tên Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải
phóng quân nghĩa là chính trị quan trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền...,
đồng thời nó là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí
Bắc...”.
Ngày 22/12/1944, tại khu rừng giữa tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo
thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là xóm Nà Sang, xã Tam Kim,
huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân
được thành lập gồm 34 chiến sĩ, biên chế thành 3 tiểu đội, do đồng chí Võ Nguyên
Giáp trực tiếp chỉ huy. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách
mạng và là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. 
Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân do đồng chí Hoàng Sâm được cử
làm Đội trưởng, đồng chí Xích Thắng (Dương Mạc Thạch) làm Chính trị viên. Đội
Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân có chi bộ Đảng lãnh đạo. Chỉ có 34
người, với 34 khẩu súng các loại nhưng đó là những chiến sĩ kiên quyết, dũng cảm
trong các đội du kích Cao - Bắc - Lạng, Cứu quốc quân,... là con em các tầng lớp
nhân dân bị áp bức, họ có lòng yêu nước, chí căm thù địch rất cao, đã siết chặt họ
thành một khối vững chắc, không kẻ thù nào phá vỡ nổi. Sau lễ thành lập, đội tổ
chức một bữa cơm nhạt không rau, không muối để nêu cao tinh thần gian khổ của
các chiến sĩ cách mạng, đội tổ chức “đêm du kích” liên hoan với đồng bào địa
phương để thắt chặt tình đoàn kết quân dân.


Thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh: “Trong một tháng phải có hoạt
động. Trận đầu nhất định phải thắng lợi”, 17 giờ ngày 25/12/1944 (ngay sau ngày
thành lập), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã mưu trí, táo bạo, bất
ngờ đột nhập và đồn Phai Khắt (đóng tại tổng Kim Mã, châu Nguyên Bình, nay
thộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) và sáng ngày 26/12/1944
lại đột nhập vào đồn Nà Ngần (đóng tại xã Cẩm Lý, châu Nguyên Bình, nay thộc
xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), giết hết hai tên đồn trưởng, bắt
sống toàn bộ binh lính địch và thu tất cả vũ khí, quân trang, quân dụng. Chiến

thắng Phai Khắt, Nà Ngần đã mở đầu cho truyền thống đánh chắc thắng, đánh trận
đầu của quân đội ta.
Tháng 3/1945, Thường vụ Trung ương Đảng họp mở rộng và ra Chỉ thị “Nhật
Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Tháng 4/1945, Trung ương Đảng triệu
tập Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định thống nhất các lực lượng vũ
trang cả nước (Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, Cứu Quốc quân và các tổ
chức vũ trang khác...) thành Việt Nam Giải phóng quân; đẩy mạnh tuyên truyền
xung phong có vũ trang phá kho thóc của Nhật để cứu đói cho nhân dân; xây dựng
các đội tự vệ vũ trang, du kích cứu quốc; phát động chiến tranh du kích, giải phóng
từng vùng, mở rộng căn cứ địa cách mạng. Từ tháng 4/1945, cao trào kháng Nhật
cứu nước, phong trào vũ trang khởi nghĩa, khởi nghĩa từng phần đã giành thắng lợi
ở nhiều nơi. Ngày 15/5/1945, sau buổi lễ thống nhất tại Định Biên Thương, Định
Hóa, Thái Nguyên, đồng chí Võ Nguyên Giáp trở thành Tư lệnh các lực lượng vũ
trang thống nhất, mang tên Việt Nam Giải phóng quân.
Trên cơ sở đánh giá thời cơ và tình hình cách mạng trong nước, dưới sự lãnh
đạo của Đảng, lực lượng vũ trang cùng các tầng lớp nhân dân đồng loạt đứng dậy
tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng
8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa của nhân dân ta đã giành thắng lợi hoàn toàn. Cách
mạng Tháng tám năm 1945 thành công, Việt Nam Giải phóng quân được đổi tên
thành Vệ Quốc quân. Năm 1946, Vệ Quốc quân đổi tên thành Quân đội Quốc gia
Việt Nam. Năm 1950, đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ngày 22/12/1944, ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân
– Đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam được lấy làm Ngày
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 
Lịch sử 73 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của quân đội ta gắn liền
với lịch sử đấu tranh anh dũng của dân tộc. Một đội quân được Đảng và Bác Hồ
rèn luyện, đã từng là những đội tự vệ đỏ trong cao trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh, đội du
kích Bắc Sơn, Nam Kỳ, Ba Tơ, Cao Bắc Lạng, Cứu quốc quân đến Đội Việt Nam
tuyên truyền giải phóng quân. Một đội quân lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đã nối tiếp
nhau bao thế hệ cầm súng chiến đấu, cùng toàn dân đánh thắng mọi kẻ thù xâm
lược hung bạo, giành lại độc lập thống nhất và bảo vệ vững chắc bờ cõi thiêng
liêng của Tổ quốc Việt Nam XHCN và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang đối với
cách mạng hai nước Lào và Cam-phu- chia anh em.
Năm 1989, theo chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng và quyết định của
Chính phủ, ngày 22-12 hàng năm không chỉ là ngày kỷ niệm thành lập Quân đội
nhân dân Việt Nam mà còn là ngày Hội quốc phòng toàn dân. Từ đó, mỗi năm, cứ
đến ngày này, toàn dân Việt Nam lại tiến hành các hoạt động hướng vào chủ đề
quốc phòng và quân đội, nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ

nước của dân tộc và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH,
động viên mọi công dân chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ
Tổ quốc. Các hoạt động như mít tinh, hội thảo, hội nghị đoàn kết quân dân, giáo
dục truyền thống, biểu diễn văn nghệ, đại hội thanh niên, thi đấu thể thao, hội thao
quân sự,... được diễn ra ở khắp làng, xã, cơ quan đoàn thể, cơ sở đơn vị... Những
hoạt động của ngày hội như vậy nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ không ngừng
nâng cao cảnh giác, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị và trình độ quân sự, không
ngại gian khổ, vượt qua khó khăn, trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhiệm
vụ.
Phát huy thành tích to lớn đã đạt được trong 73 năm qua, Quân đội nhân dân
Việt Nam tiếp tục xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng
bước hiện đại; tham gia xây dựng kinh tế đất nước và thực hiện tốt hơn chức năng
làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần xây dựng
thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ hòa
bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới, xứng đáng với tên gọi:
Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. 

 

Ảnh: Ngày 22/12/1944, dưới lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, 34 cán bộ, chiến sĩ
Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã long trọng tuyên đọc Mười lời
thề danh dự

Ngọ Tuấn

-BTV Hiephoa.net - Ngọ Tuấn
Tin liên quan