Thứ năm, 15/11/2018 19:16:35
CÁC TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ (Từ 1930 đến nay)

12/04/2018

88 năm kể từ ngày thành lập đến nay (3/21930 – 3/2/2018), Đảng ta đã trải qua 11 lần đại hội đại biểu toàn quốc với 11 đồng chí Tổng Bí thư. Đồng chí Trần Phú là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem thêm +
HIỆP HÒA - NƠI GIÀNH CHÍNH QUYỀN ĐẦU TIÊN TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

25/10/2016

HIỆP HÒA - NƠI GIÀNH CHÍNH QUYỀN ĐẦU TIÊN TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

Xem thêm +
THẾ THỨ CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM

24/10/2016

THẾ THỨ CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM (phần I)

Xem thêm +
MỘT SỐ NÉT TƯƠNG ĐỒNG GIỮA NGUYỄN TRÃI VÀ HỒ CHÍ MINH TRONG VĂN CHƯƠNG

23/10/2016

MỘT SỐ NÉT TƯƠNG ĐỒNG GIỮA NGUYỄN TRÃI VÀ HỒ CHÍ MINH TRONG VĂN CHƯƠNG

Xem thêm +
Cách học mới cho học sinh tiểu học

23/09/2014

Cách học mới cho học sinh tiểu học

Xem thêm +