Thứ hai, 19/11/2018 08:40:24

  • Hiệu trưởng: Ngô Thị Kim Dung<br>Phò Hiệu Trưởng: Hà Thị Thanh<br>
  • Địa chỉ: Khu 5 Thị Trấn Thắng- Hiệp Hòa, Bắc Giang
  • Email: c1ttrthang@bacgiang.edu.vn
  • Điện thoại: 02403872119
TT Thông tin