Tin tức/
13/05/2018

Một hành động tuy nhỏ nhưng thể hiện một nhân cách lớn

Tác giả: KTHL

13/05/2018

Một yêu cầu giáo dục cấp thiết trong xã hội ngày nây

Tác giả: KTHL

13/05/2018

Thức ăn đường phố ngày càng trở nên phổ biến cùng với nếp sống đô thị hóa vì các mặt tích cực của nó đối với xã hội.Bên cạnh mặt tích cực, nó cũng tiêu cực của nó.

Tác giả: c1ducthang1

22/04/2018

CÓ một giáo sư như thế!

Tác giả: KTHL

22/04/2018

Cả nước kỉ niệm ngày 30 -4

Tác giả: KTHL

22/04/2018

Ngày quốc tế lao động

Tác giả: KTHL

22/04/2018

Dù học bằng cách nào, ở đâu,…thì học vẫn là con đường để trẻ sau này có nghề nghiệp, nuôi sống bản thân, sống độc lập, tự do và cống hiến xã hội.

Tác giả: To 4,5

22/04/2018

Sau đây tôi xin liệt kê 7 điều mà cha mẹ cần tìm hiểu trước khi con vào lớp 1.

Tác giả: To 4,5

22/04/2018

Môt phụ huynh đã không thể tự lý giải được điều này và nêu câu hỏi. Vị này cho rằng, đó có phải là "thảm trạng" của giáo dục nước nhà hôm nay không?

Tác giả: To 4,5

22/04/2018

Dự thảo đưa ra rất nhiều “nguồn minh chứng” trùng lặp, thậm chí có những gợi ý về minh chứng chẳng liên quan gì đến tiêu chuẩn, tiêu chí đã đề cập trong chuẩn.

Tác giả: c1ducthang1

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị