Tin tức/(Trường THCS Hoàng Vân)/Tin tức - Sự kiện/
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018

Căn cứ vào kế hoạch số: 05/KH-THCS ngày 17 tháng 9 năm 2017 của trường THCS Hoàng Vân về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018;

 Căn cứ vào tình hình thực tế, trường THCS Hoàng Vân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

Tác giả: c2hoangvan
http://hiephoabacgiang.edu.vn/data/12668443575414421505/tintuc/files/05.2018/BAO CAO TONG KET NAM HOC 2017-2018.doc

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị