Thứ tư, 21/11/2018 04:58:28

  • Địa chỉ: Nghĩa Tiến - Đông Lỗ - Hiệp Hòa
  • Email: c1donglo2@bacgiang.edu.vn
  • Điện thoại: 02403569549
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Văn Hiến
Vị trí: Hiệu trưởng
Email:
Điện thoại: 0240467890
2
Họ tên: Đỗ Văn Sang
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: dosangdonglo@gmail.com
Điện thoại: 0985198871
3
Họ tên: Đỗ Văn Toàn
Vị trí: Chủ tịch công đoàn
Email: dovantoandl2@gmail.com
Điện thoại: 0945734056
4
Họ tên: Nguyễn Thị Hường
Vị trí: Tổ trưởng tổ 1 + 2 + 3
Email: nguyenthihuongdl2@gmail.com
Điện thoại: 0976813116
5
Họ tên: Đồng Thị Ngân
Vị trí: Tổ trưởng tổ 4 + 5
Email: dongthingandl2@gmail.com
Điện thoại: 01635133389
6
Họ tên: Đàm Thị Thương
Vị trí: Phó tổ trưởng
Email: Damthuong87@gmail.com
Điện thoại: 0985522104
7
Họ tên: Nguyễn Thị Chính
Vị trí: Phó tổ trưởng
Email: chinhxuyenhh@gmail.com
Điện thoại: 01633594525
8
Họ tên: Nguyễn Văn Dũng
Vị trí: Tổng phụ trách đội
Email: nguyenvdunglp@gmail.com
Điện thoại: 0985686525
9
Họ tên: Nguyễn Thị Hà
Vị trí: Kế toán
Email: nguyenhadl2@gmail.com
Điện thoại: 01679596202
10
Họ tên: Ngô Thị Hương
Vị trí: Thủ quỹ
Email: ngohuongdl2@gmail.com
Điện thoại: 01646271312
11
Họ tên: Tạ Thanh Xuân
Vị trí: Phụ trách website
Email: ttxuandl2@gmail.com
Điện thoại: 0984935296
12
Họ tên: Nguyễn Thị Phượng
Vị trí:
Email: phuong@gmail.com
Điện thoại: