Thứ tư, 21/11/2018 04:26:05

GIỚI THIỆU TRƯỜNG

      Trường Tiểu học Số 2 Đông Lỗ được thành lập vào năm 1997 là một đơn vị giáo dục nằm ở địa bàn xã Đông Lỗ, Huyện Hiêp Hòa tỉnh Bắc Giang. Là trường Tiểu học được công nhận đạt chuẩn mức độ 1 giai đoạn 2 theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo ngành và của Đảng ủy, chính quyền các cấp, cùng  sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể ở địa phương, của các tổ chức xã hội, của Hội cha mẹ học sinh và sự nỗ lực của toàn thể CB-GV-NV trong đơn vị, nhà trường đã tạo được những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu của xã hội đối với sự nghiệp giáo dục.
   I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG LỚP, HỌC SINH, GIÁO VIÊN 
   1. Mạng lưới trường, lớp và quy mô học sinh:
   - Trường có 1 khu vực chính và hai khu vực lẻ
   - Năm học 2014-2015 trường có tổng cộng 15lớp / 379HS đạt tỉ lệ 25,3 HS/lớp(trong đó học sinh khuyết tật học hòa nhập là 0 em).
  - Nhà trường đã tổ chức dạy học 2 buổi/ngày với tổng số là 9 lớp, đạt 60%.
  - Số lớp/ học sinh học các môn tự chọn:
  + Anh văn: 9 lớp
  + Tin học: 6 lớp
2. Công tác xây dựng đội ngũ:
     - Tổng số CB-GV-CNV: 26 người (biên chế 24 ) trong đó gồm: CBQL: 2; GV 21; TPT: 1; NV: 3.
  - Trình độ giáo viên đạt chuẩn là 100%, trong đó trên chuẩn là 33/43 CB-GV-NV, đạt tỉ lệ 76,7 %;  hiện nay có 04 giáo viên đang theo học các lớp Đại học để nâng chuẩn.
  3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị:
3.1- Khuôn viên, sân chơi, bãi tập :
   - Diện tích khuôn viên nhà trường đảm bảo theo qui định về vệ sinh trường học của Bộ Y Tế : Tổng diện tích: 10.611m2 (2 khu vực) đạt 15,5m2/1 HS.
   - Diện tích sân chơi, nhà đa năng được bố trí, xây dựng theo qui định. Diện tích sân chơi: 6.039m2 đạt 8,8m2/1 HS, diện tích khu TDTT: 1.150m2 đạt 1,68m2/1 HS. Sân trường có trồng  nhiều cây bóng mát, có 1000m2 thảm cỏ và có đồi cỏ Nhật.
3.2- Phòng học:
   - Có đủ phòng học cho mỗi lớp (23 phòng học). Diện tích phòng học: 48m2 đạt 1,54m2/1 học sinh. Trong mỗi phòng học được trang trí cây xanh, dây hoa, sản phẩm học tập của học sinh,.. để tạo môi trường lớp học thân thiện.
    3.3- Trang thiết bị:
   - Trường có đầy đủ các thiết bị đồ dùng dạy học theo quy định tối thiểu.
   - Trang bị đủ 23 bộ bàn ghế giáo viên, 23 bảng chống loá đạt tỉ lệ 100%. Đầy đủ tủ, bàn ghế các phòng học, bàn làm việc, phòng chức năng. Thư viện được công nhận Thư viện theo QĐ 01 ngày 1-2-2003 của Bộ GD&ĐT.