Thứ tư, 21/11/2018 04:35:28

Quyết định ban hành Quy định về thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang