Chủ nhật, 22/07/2018 23:25:11

Đảm bảo quyền, nghĩa vụ của người bênh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng