Thứ tư, 21/11/2018 05:10:40
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN NĂM 2016

Ngày: 12/12/2016

KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN, TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐÂNG NĂM 2016

            Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên để các tổ chức Đảng có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên đồng thời làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên. Các tổ chức Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ đảng viên phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, lấy kết quả kiểm điểm cảu cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Cấp ủy và lãnh đạo cấp trên cần tăng cường lãnh đạo, kiểm tra việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân bảo đảm khách quan, thực chất. Đó chính là mục đích, yêu cầu của kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 07 /12/2016 của Đảng bộ xã Đông Lỗ - Hiệp hòa - Bắc Giang đã xây dựng để kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2016.

          Chi bộ trường Tiểu học Đông Lỗ số 2 trực thuộc Đảng bộ xã Đông Lỗ, đã nghiêm túc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2016 theo đúng Kế hoạch của Đảng bộ xã vào hồi 13h 30 ngày 03/12/ 2016. Tổng số đảng viên tham gia đánh 11/11 đồng chí, trong đó: Đảng viên chính thức 10 đồng chí; Đảng viên dự bị 01 đồng chí. Theo Hướng dẫn, Chi bộ kiểm điểm trước và lần lượt các đồng chí từ đồng chí bí thư chi bộ đến các đồng chí đảng viên tự kiểm điểm theo các nội dung: Tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Chi bộ tiến hành công tác phê bình tới từng đồng chí. Đặc biệt chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế của từng đồng chí trong quá trình chỉ đạo, thực hiện và cũng chỉ ra trong giai đoạn tới, năm tới cần phải khắc phục như thế nào ? Cần phát huy tốt hơn nhưng ưu điểm, những khả năng sẵn có của bản thân và điều chinh, khắc phục những hạn chế để dần hoàn thiện mình, có tác dụng lan tỏa sức mạnh tới quần chúng, tới đồng nghiệp của mình.

          Sau khi kiểm điểm, chi bộ đã thống nhất đề nghị Đảng ủy cấp trên xem xét, công nhận:

          - Đảng viên xếp loại : Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : 02 đ/c ( 01 đồng chí đề nghị tuyên dương; 01 đồng chí đề nghị khen thưởng)

          - Đảng viên xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ : 08 đ/c. 01 đ/c không xếp loại ( lý do mới kết nạp)

          Với kết quả của từng đảng viên, đã góp phần vào thành tích chung của chi bộ. Năm 2016 chi bộ Trường Tiểu học Đông Lỗ số 2 đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công tác lãnh chỉ đạo: Tập thể sư phạm đoàn kết; khắc phục tốt những khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu Tập thể "Lao động tiên tiến"; đạt cơ quan văn hóa cấp huyện; các tổ chức đoàn thể : Công đoàn, Đoàn thanh niên; Đội thiếu niên đều đạt " Vững mạnh". Chi bộ tự chấm điểm các tiêu chí thi đua đạt 95/100 điểm, so với quy định, chi bộ đề nghị Đảng bộ xã Đông Lỗ xét danh hiệu chi bộ "Trong sạch vững mạnh" năm 2016. Và theo hướng dẫn, chi bộ đề nghị xét tặng giấy khen chi bộ 5 năm liền ( 2011 - 2015 ) đạt danh hiệu " Trong sạch vững mạnh".

 

                                                                                                                                       BTCB

 

BÍ THƯ
Tin liên quan