Thứ tư, 21/11/2018 04:35:08

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (27/03/2017- 02/4/2017)

         PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA

   TRƯỜNG TH ĐÔNG LỖ SỐ 2

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 29 (27/03/2017- 02/4/2017)

NĂM HỌC 2016- 2017 

 

 THỨ

Ngày tháng

Thời gian

 NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 Người phụ trách

 GHI CHÚ

 

2

 

27//03

7h30

 

 

   14h

   16h

- Chào cờ đầu tuần; tiếp tục thực hiện các nội dung thi đua chào mừng ngày 8/3 và 26/3.

- Các tổ chuyên môn hoàn thành nội dung hội giảng; phụ trách CM tổng hợp kết quả làm đồ dùng, kết quả hội giảng.

- Họp trưởng đoàn thi “ Giai điệu tuổi hồng” tại PGD

- Họp chi bộ, chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

 

đ/c Dũng

 đ/c Sang

đ/c Dũng

đ/c BT

 

3

28/3

7h15

 

14h

- Học bình thường

- Kiểm tra chuyên đề

- Dự : Ngày hội Tiếng Anh tại Trường TH Đoan Bái số 1

- Lễ kết nạp Đội TNTP Hồ Chí Minh

BGH TT, PTT tổ 4,5

đ/c Hiến

đ/c Sang

đ/c Dũng

 

4

29/3

7h15

 

14h

- Học bình thường.

- Dự Ngày hội Tiếng Anh tại Trường TH Lương Phong số 1

- Tập duyệt nội dung ngày hội tiếng Anh

BGH

BGH

BGH

 

 

5

 

30/3

7h15

- Học bình thường.

- Công tác chuân bị cho “ Ngày hội tiếng Anh”- tổng duyệt chương trình

BGH

 

 

  

6

 

31/3

7h15

14h

- Học bình thường;

- Tổ chức “ Ngày hội tiếng Anh”

BGH

 

 

7

01/4

   7h30

Thi Giai điệu tuổi hồng tại nhà văn hóa huyện ( y/c các đ/c Đoàn viên đi đư HS, cổ vũ)

đ/c Dũng

 

CN

02/4

 

Thi Giai điệu tuổi hồng tại nhà Văn hóa huyện ( y/c các đ/c Đoàn viên đi đư HS, cổ vũ)

đ/c Dũng

 

Lưu ý

- Lịch công tác có thể điều chỉnh, bổ sung nên CBGV nhà trường thường xuyên truy cập vào Website của trường.

 

 

BGH CĐ