Thứ tư, 21/11/2018 05:22:06

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THANG 9

. Giáo dục tiểu học:

Thời gian

Nội dung công việc

Trong tháng

Kiểm tra các hoạt động đầu năm học

Kiểm tra công tác phổ cập GDTH mức độ 3

SHCM tiết đọc thư viện chuẩn bị thi cấp tỉnh

Tập huấn dạy học môn Tiếng Anh; Mĩ thuật

 4-5/9/2016

Khai giảng năm học mới 2016-2017, kết hợp khai trương thư viện thân thiện các trường dự án Room to Read năm 2016

Bắt đầu chương trình tuần 1 năm học 2016-2017

5-15/9/2016

Tổng hợp báo cáo thống kê đầu năm

 09/9/2016

Các trường CQG nộp hồ sơ Thư viện trường học đạt chuẩn năm học 2016-2017

10/9/2016

Tập huấn chuyên môn GV dạy môn tiếng Anh

 15/9/2016

Các trường SEQAP nộp biểu thống kê và báo cáo dạy học cả ngày đầu năm học 2016-2017 theo CV số 492/PGD ngày 24/8/2016

 20/9/2016

Duyệt kế hoạch năm học 2016-2017

 22/9/2016

SHCM dạy học TV1-CGD

 29/9/2016

Bắt thăm thi giáo viên dạy giỏi huyện vòng 3 (thực hành) đối với giáo viên bộ môn ÂN, MT, TA, TD, Tin học