Tin tức/(Trường tiểu học Hoàng Vân)/Đoàn Đội/
CHƯƠNG TRÌNH Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội và Hội thi Cán bộ Đoàn cơ sở giỏi

CHƯƠNG TRÌNH

Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội

và Hội thi Cán bộ Đoàn cơ sở giỏi năm 2018

(Kèm theo Thông tri số 62- TT/ĐTN ngày 29/6/2018 của BTV Huyện đoàn)

Stt

Nội dung

Thời gian

Người thực hiện

Ngày 04/7/2018

1

Ổn định tổ chức, chào cờ theo nghi thức đội

07h00’ - 7h30’

BTC

2

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình tập huấn

BTC

3

Phát biểu khai mạc, quán triệt tinh thần Hội nghị tập huấn

BTC

4

Triển khai luyện tập 02 bài dân vũ: “Trống cơm” và “Hãy đến với con người Việt Nam tôi”

07h30’ - 10h30’

BTC

5

Hệ thống lại nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

10h30’ - 11h30’

BTC

6

Nghỉ trưa

 

 

7

Thực hành nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

14h00’ - 17h00’

BTC

Ngày 05/7/2018

1

Thực hành nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

Từ 7h00’ - 8h30’

BTC

 

2

Triển khai mô hình thực hành nghi thức Đội trên nền nhạc

Từ 8h30’- 11h30’

BTC

 

3

Nghỉ trưa

 

 

4

Kỹ năng sinh hoạt tập thể, tổ chức các hoạt động nhóm

14h00’ - 16h00’

BTC

 

5

Thực hiện phần thi trắc nghiệm của Hội thi cán bộ Đoàn cơ sở giỏi năm 2018

Từ 16h00’ - 17h30’

BTC

 

Ngày 10/7/2018

1

Hội thi Cán bộ Đoàn cơ sở giỏi năm 2018

Từ 6h30’ - 11h30’

BTC

 

Tác giả: c1hoangvan

Văn bản mới

Thương lắm thầy cô ơi - Hương Lan
Múa chào mừng 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Thông báo
  • Ba công khai