Tin tức/(Trường tiểu học Hoàng Vân)/Tin tức - Sự kiện/
BA CÔNG KHAI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HIỆP HÒA
      TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG VÂN
         
CÔNG KHAI
 CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2017- 2018
            Mẫu 01-CKCKT
TT Khoản thu Đơn vị tính Số tiền Thời gian thu
(Tháng, năm)
Nội dung chi Ghi chú
I Các khoản thu theo quy định          
1 Tiền BHYT đồng/năm 491,400,000 12/2017
(lớp1 thu tháng 10)
Phục vụ BHYT cho
học sinh
Thu 12 tháng
(thu hộ công ty BHXH)
2 Giá dịch vụ trông xe đạp  đồng/tháng 7000 10/2017 Trả ngừời trông xe Thu 9 tháng
II Các khoản thu thỏa thuận          
1. Tiền học 2 buổi/ngày  đồng/HS/tháng 30,000     Chưa thực hiện
2. Tiền vệ sinh  đồng/HS/tháng 5,000 10//2017 Mua giấy,dụng cụ
vệ sinh; trả tiền VS
Thu 9 tháng
3. Tiền nước uống đồng/HS/tháng 5,000 10/2017 Mua nước tinh khiết
đóng bình
Thu 9 tháng
4 Các loại đồ dùng, dụng cụ, tài liệu học tập  phục vụ HS   Thu theo giá bìa và
theo nhu cầu thực
tế số HS đăng kí
10/2017 Phục vụ học sinh  
5 Thu tiền tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo quy mô cấp trường đồng/HS/lần tổ chức 20,000 10/2017 Khánh tiết,trang phục HS,âm thanh, hỗ trợ các lớp tổ chức. Thu theo lần tổ chức; không quá 2 lần/năm học
6 Thu tiền đi thăm quan trải nghiệm ngoài trường   Thống nhất với PHHS theo tình hình thực tế. Thời gian
tổ chức
Hợp đồng trọn gói với công ty du lịch phối hợp tổ chức Thu theo lần tổ chức không quá 1 lần/năm học.
7 Thẻ học sinh lớp 1 đồng/HS/thẻ 10,000 .10/2017 Trả tiền mua thẻ HS lớp1  
8 Thu tiền thuê máy tính học Tin học đồng/HS/tháng 16,000      
III Huy động tự nguyện,ủng hộ          
1 Lát sân trường   Huy động sự đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh
và các tổ chức, cá nhân khác trong xã hội.
2 Khoan giếng khu Liễu Ngạn  
3 Mua bàn ghế học sinh  
      Hoàng Vân,ngày 15 tháng  10  năm 2017
NGƯỜI LẬP BIỂU   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)   (Ký, đóng dấu)
             
                             Nguyễn Thị Nhị       La Thị Hường  
Tác giả: c1hoangvan
http://hiephoabacgiang.edu.vn/data/6020396283688911114/tintuc/files/06.2018/BIEU MAU BA CONG KHAI THEO TT 36 (1).xlsx

Văn bản mới

Thương lắm thầy cô ơi - Hương Lan
Múa chào mừng 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Thông báo
  • Ba công khai