Tin tức/(Trường tiểu học Hoàng Vân)/Tin tức - Sự kiện/
BA CÔNG KHAI

                

Biểu mẫu 05        
PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA                        
TRƯỜNG TH HOÀNG VÂN                        
THÔNG BÁO                        
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 17 - 18                        
STT    Nội dung    Chia theo khối lớp                
        Lớp1    Lớp 2    Lớp 3    Lớp 4    Lớp 5
I    Điều kiện tuyển sinh    Đúng độ tuổi     Đạt CKTKN của lớp 2, được lên lớp 3    Đạt CKTKN của lớp 3, 
được lên lớp 4    Đạt CKTKN của lớp 4, 
được lên lớp 5    Đạt CKTKN của lớp 5, HTCTTH, được lên lớp 6
II    Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện    QĐ 16 và chuẩn KTKN    QĐ 16 và chuẩn KTKN    QĐ 16 và chuẩn KTKN    QĐ 16 và chuẩn KTKN    QĐ 16 và chuẩn KTKN
III    Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh    Phối hợp tốt 3 môi trường giáo dục    Phối hợp tốt 3 môi trường giáo dục    Phối hợp tốt 3 môi trường giáo dục    Phối hợp tốt 3 môi trường giáo dục    Phối hợp tốt 3 môi trường giáo dục
IV    Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục    Học tập, vui chơi: Câu lạc bộ sở thích, lao động sản xuất gắn liền với học tập, TNST,…..                
V    Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được    100% HS đạt mức độ hình thành phát triển năng lực và phẩm chất, có sức khỏe tốt, học sinh được khen thưởng đạt từ 70% trở lên.                
VI    Khả năng học tập tiếp tục của học sinh    Học lên lớp 2    Học lên lớp 3    Học lên lớp 4    Học lên lớp 5    HTCTTH và học lên lớp 6
                        
                        
                Hoàng Vân , ngày 12 tháng 6 năm 2018        
    Người lập biểu                Thủ trưởng đơn vị    
                    (Ký tên và đóng dấu)    
                        
                        
                        
    Nguyễn Thị Nhị            La Thị Hường        

Tác giả: c1hoangvan
http://hiephoabacgiang.edu.vn/data/6020396283688911114/tintuc/files/06.2018/BIEU MAU BA CONG KHAI THEO TT 36 (2).xlsx

Văn bản mới

Thương lắm thầy cô ơi - Hương Lan
Múa chào mừng 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Thông báo
  • Ba công khai