Thứ ba, 20/11/2018 23:26:17

  • Địa chỉ: Trường TH Đoa Bái số 1 - Hiệp Hòa - Băc Giang
  • Email: c1doanbai1@bacgiang.edu.vn
  • Điện thoại: 0240 3 873 718
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Văn Hiến
Vị trí: Bí thư
Email: th.thdoanbai513@gmail.com
Điện thoại: 0240 3 873 718
2
Họ tên: Ngô Tuấn Dũng
Vị trí: Phó bí thư
Email: Dung@gmail.com
Điện thoại: 0915253102