Thứ tư, 21/11/2018 05:29:08
Hội nghị CBCC-VC năm học 2016 - 2017

Ngày: 30/09/2016

Vào sáng ngày 29/9/2016, Trường TH Đoan Bái số 1 đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức – viên chức năm học 2016 – 2017. Tại Hội nghị toàn thể cán bộ công chức - viên chức đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Kỳ Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.

 

       Trong báo có  tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2015 - 2016 đ/c Hiệu trưởng đã báo cáo kết quả cuối  năm học, học sinh đánh giá nhận xét xét thông tư số 30 đạt được như sau:

      a/ Về phẩm chất : + Đạt:  730 / 730 = 100%

                                    + Chưa đạt :  0 = 0 %

      b/ Về năng lực :   + Đạt : 730 / 730 = 100 %

                                    + Chưa đạt :  0 = 0  %

       c/ Về chất lượng văn hóa: ( KTĐK cuối năm học các môn đánh giá bằng điểm số)

Môn

Khối

T/S

HS

Điểm

1-2

Điểm

3-4

Điểm

5-6

Điểm

7-8

Điểm

9-10

Điểm TB trở lên

T/S

%

 

 

 

Tiếng Việt

I

174

0

0

32

65

77

174

100

II

146

0

0

25

51

70

146

100

III

142

0

 

0

 

28

 

52

 

72

 

142

 

100

IV

140

0

 

0

 

27

 

53

 

60

 

140

 

100

V

128

0

0

22

50

56

128

100

             Cộng

730

0

0

134

271

335

730

100

 

I

174

0

0

28

48

98

174

100

 

Toán

II

146

0

0

21

51

74

146

100

III

142

 

0

 

0

 

19

 

57

 

66

 

142

 

100

IV

140

 

0

 

0

 

23

 

50

 

67

 

140

 

100

V

128

0

0

21

44

63

128

100

             Cộng

730

0

0

112

250

368

730

100

          - Mức độ hình thành  phát triển năng lực, hình thành và phát triển phẩm chất:  Đạt 730/ 730 =100 %.

          -  Các môn học và hoạt động giáo dục: Hoàn thành đạt  730/ 730 = 100 %;  không còn em chưa hoàn thành các môn học.

          - Các bài kiểm tra cuối năm đạt từ 5 trở lên là 730 em/ 730 em = 100%.

d/ Về công tác rèn vở sạch viết chữ đẹp:

Khối

Tổng số học sinh

Đạt

Chưa đạt

TS

%

TS

%

1

174

174

100

0

0

2

146

140

95,8

6

4,2

3

142

135

95

7

5

4

140

130

92,8

10

7,2

5

128

121

94,5

7

5,5

Cộng

730

700

95,8

30

4,2

     - Kết quả so với cùng kỳ năm trước tăng 8,3 %.

     - Cuối năm học các lớp bình xét đề nghị khen thưởng: 510 em( khối 1:126 học sinh; khối 2: 106 học sinh; khối 3: 101 học sinh; khối 4: 94 học sinh; khối 5: 98 học sinh ).

      - Kết quả duy trì sĩ số học sinh : + Đầu năm học có 730 học sinh ( Ngoài ra có thêm 13 học sinh khuyết tật học hòa nhập).

                                                  + Cuối năm học có 730 học sinh.

 - Công tác bồi dưỡng các câu lạc bộ giao lưu trí tuệ, TDTT đã được nhà trường duy trì và bồi dưỡng thường xuyên: thi tiếng Anh qua mạng lớp 5 có 3 em ( 1 giải nhất; 1 giải ba; 1 giải kk) ; thi toán bằng tiếng việt qua mạng có 1 giải kk; thi tiếng Anh cấp huyện 1 giải nhất cụm; kết quả  thi TDTT cấp tỉnh 2 học sinh giải Ba bóng đá, cờ vua 1 giải Ba, cầu lông 1 Ba, bơi 1 giải KK, Eorobic 1 giải KK);

     - Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng thông tư số 30/ 2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/8/2014 về qui định đánh giá học sinh tiểu học tới toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh; tiến hành lấy phiếu xin ý kiến của phụ huynh đã được nhân dân đồng thuận nhất trí cao.

II/ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017:

I. Các mục tiêu cơ bản cần đạt được:

Thực hiện nghhiêm túc chủ đề năm học 2016-2017: “ Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục theo mục tiêu đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thực chất và bền vững”:

1.Triển khai việc thực hiện hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theoNghij quyết số 29-NQ/TW, tiếp tục thực hiện dạy học chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực ( dạy học chú trọng cả phát triển kiến thức- kỹ năng, năng lực và phẩm chất của người học),

2. Tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh. Chú trọng dạy học phương pháp Bàn tay nặn bột; dạy học Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục; dạy học Mĩ thuật mới; dạy học ngoại ngữ; dạy học theo mô hình VNEN; cộng tác nhóm…

3. Tham gia thi thực hành giáo viên dạy giỏi cấp huyện chu kỳ 2015-2017 đạt kết quả tốt. thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chu kì 2016-2019 đối với giáo viên chuyên ( Tiếng Anh và Âm nhạc).

4. Tích cực làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Huy động các nguồn lực cùng tham gia trang trí trường lớp học tạo cảnh quan sư phạm xanh-sạch-đẹp.

5. Xây dựng thư viện thân thiện theo mô hình thư viện Room to Read mở rộng 1 phần.

6. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động chủ động cho học sinh. Tăng cường giao lưu cấp trường, cụm trường cho học sinh về các hoạt động âm nhạc, mĩ thuật, tiếng Anh, hội đồng tự quản, hoạt động trải nghiệm…. Tích cực luyện tập và tham gia có hiệu quả các cuộc thi thể dục thể thao các cấp. Chú trọng thực hành một số kĩ năng sống cho học sinh.

7. Thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả Thông tư 30/2014 và Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư 30. Khai thác và sử dụng hiệu quả trang mạng giáo dục “ Trường học kết nối”- Bộ GD&ĐT( http://truonghocketnoi.edu.vn)

8. Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà; làm tốt công tác bàn giao chất lượng học sinh, không để học sinh ngồi nhầm lớp.

9. Các chỉ số cơ bản:

- Huy động trẻ 6 tuổi sinh năm 2010 ra lớp 1 đạt 168/168= 100%, không có học sinh bỏ học.

- Tỉ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày 16/24 = 66,6 trở lên.

- Số học sinh được học tiếng Anh lớp 3 đạt 100%, lớp 4,5 trên 100%.

- 100% học sinh lớp 3,4 được học tin học.

- Tỷ lệ học sinh lớp 1,2,3,4 lên lớp thẳng và học sinh lớp 5 hoàn thành CTTH đạt 99,8% trở lên.

- Tỉ lệ học sinh được xếp Đạt về vở sạch chữ đẹp từ 90% trở lên.

- 100% CBQL và 70% giáo viên trở lên sử dụng ứng dụng CNTT vào quản lí và dạy học.

- Thực hiện tốt công tác tự đánh giá ;

- Công nhận lại trường CQG mức độ 1,

- Duy trì vững chắc kết quả phổ cập GDTH đúng độ tuổi mức độ 2. Đạt phổ cập GDTH mức độ 3 tại thời điểm kiểm tra năm 2016.

10. Một số nội dung chỉ đạo trọng điểm tại các tổ chuyên môn:

- Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học và học nhóm: Tổ 2,3

- Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề: Khối 4

- Dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột: Khối 5

- Dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới: Đồng chí Nghiêm Thị Hồng Chiên

          - Dạy học ngoại ngữ (tiếng Anh): Đồng chí Phạm Bích Ngọc

- Dạy học TV1- CGD: Đồng chí Nguyễn Thị Hường

          - Trang trí trường lớp, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động ngoài giờ lên lớp:

2. Chất lượng giáo dục đại trà:

 - Mục tiêu:

- Học sinh được khen thưởng: 617/ 772 em = 79,9 %

- Học sinh lên lớp thẳng đối với lớp 1,2,3,4: 632/ 632 em = 100%

- Học sinh HTCTTH: 140/ 140 em = 100%

- Vở sạch chữ đẹp  đạt: 695/ 772 em = 90.0 %

- Chất lượng các hoạt động TDTT: 8 giải cấp huyện.

3.Phân công giáo viên bồi dưỡng các câu lạc bộ như sau:

GV chủ nhiệm

Phụ trách môn

 

Nguyễn Thị H. Chính

Toán Ôlympic và Toán mạng lớp 5.

 

Nguyễn Thị Quế Anh

Toán Ôlympic lớp 4

 

Nguyễn Thị Quế Anh

Toán mạng lớp 4 và Toán mạng tiếng Anh, STKT lớp 4,5.

 

La Thị Hường

ViÔlympic  toán lớp 3

 

Phạm Bích Ngọc

Tiếng Anh mạng lớp 3,4,5 giao lưu nghe nói giỏi tiếng Anh

 

Hoàng Trung Kiên

Chủ nhiệm CLB : Bóng đá, bơi lội,Cầu lông, đá cầu, cờ vua, điền kinh.

 

Nguyễn Thị Hằng

Trương Thị  Nga

-  Erôbic

- Văn nghệ

 

Nghiêm T. H. Chiên

Chủ nhiệm CLB Mĩ thuật

 
 

4. Công tác thi đua khen thưởng:  

- Dự kiến chi cho hoạt động dạy học và thưởng như sau:

+ Tổ chức bồi dưỡng chuyên đề: 200. 000 đồng/1 chuyên đề)

 + Hỗ trợ giáo viên, học sinh tham gia cuộc giao lưu: 50 000 đồng/lượt

 + Thưởng GV bồi dưỡng HS đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh: theo số lượng giải HS đạt được : ( Nhất: 150.000đ; nhì : 100.000đ; ba:80.000đ; KK: 50.000đ)                                                              

      + Thưởng HS giao lưu đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh: Hiệu trưởng quyết định  

           + Thưởng giáo viên giỏi cấp trường: 100 000  đồng/1 gv

           + Thưởng lớp tiên tiến xuất sắc:  100 000 đồng( chi từ quĩ đội)

- Chỉ tiêu phấn đấu cuối năm:

- Tổng số 37 CB,GV, NV:

+ Xếp loại công chức: Tốt:  11 = 29,7%, Khá: 18 = 48,6%, TB: 8 = 21,7%

+ Lao động tiên tiến: 25/37 = 67,5%. Trong đó, CSTĐ cấp CS: 02 đồng chí

- Lớp TTXS: 5 lớp.

- Phấn đấu xếp loại thi đua cuối năm xếp thứ 20/35 trường; Trường đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện.

- Chế độ khen thưởng: Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ thưởng cho GV và HS đạt thành tích xuất sắc trong năm học.

* Công đoàn nhà Trường đạt: Vững mạnh

*- Trường TH Đoan Bái số 1 đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện.

Cũng trong Hội nghị nhà trường đã phát thưởng cho 22 cán bộ giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến cấp huyện, 18 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi trường, 01 GV đạt danh hiệu GVG huyện và các đồng chí giáo viên phụ trách câu lạc bộ có học sinh đạt giải các cấp.

Cuối hội nghị là phần chia tay với các đồng chí giáo viên nghỉ hưu, giáo viên chuyển trưởng. Chia tay với các đồng chí nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh và công đoàn nhà trường có những phần quà nhỏ tặng các đồng chí

c1doanbai1
Tin liên quan